تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 95 شهرداری بندرکیاشهر تصویب شد

با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و همانطور که در قانون صراحتاً آمده است شهرداری ها موظفند دفترچه تعرفه عوارض و خدمات خود را اعلان عمومی نمایند

بر این اساس این شهرداری نیز طبق روال هر ساله از طریق ابزار و رسانه های عمومی مختلف اقدام به انتشار این دفترچه  ( تعرفه عوارض و خدمات ) می نماید . شهروندان عزیز می توانند جهت دریافت کامل دفترچه به سایت شهرداری بندرکیا شهر      www.bandarkiashahr.ir   و یا به واحد درآمد این شهرداری مراجعه نمایند.