بندر چند منظوره کیاشهر بارقه امید مردم شهر بندری گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، تغییر کاربری بندر کیاشهر از صیادی به گردشگری، تفریحی، بار و مسافر از مصوبات سال 1387 هیئت دولت است.

همچنین واگذاری امور این بندر از شیلات به سازمان بنادر و دریانوردی چندین سال است که انجام گرفته از اینرو می طلبد مسئولان در تسریع ساخت این بندر تلاش مضاعف انجام دهند.

خزر بزرگترين درياچه جهان و مساحت این پهنه آبی  ۴۳۶ هزار كيلومتر مربع اسـت، استفاده صحیح و هدفمند از خزر در بخش های مختلف همچون گردشگری، حمل و نقل بار، مسافر، ایجاد تاسیسات بندری می تواند چشم انداز روشنی از پویایی اقتصاد در منطقه ترسیم کند.

با توجه به اهمیت موضوع خبرنگار خبرنگار مهر از گیلان به میان مردم  شهر بندری کیاشهر رفته تا نظر و دیدگاه های آنان را در این زمینه جویا شود.    

یک شهروند کیاشهری به خبرنگار مهر می گوید: بندرسازی در هر منطقه ای شکوفایی اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را به همراه دارد.

علی محمدزاده افزود: کیاشهر از مناطق محروم استان گیلان است و توسعه بندر چند منظوره می تواند به پویایی اقتصادی منطقه کمک کند.

وی اظهارداشت: از زمان تصویب ساخت بندر چند منظوره کیاشهر شش سال می گذرد و مردم منطقه از روند کندی ساخت این بندر مهم به شدت کلایه مند هستند.