اجرای 25 هزارمیلیارد ریال پروژه آب و فاضلاب/ 13 قرارداد بزرگ آماده مبادله شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر قانع گفت: این قراردادها در راستای جزء 2 بند "ه" ماده 11 قانون بودجه سال 93 کشور و به ارزش افزون‌ بر 10 هزار میلیارد ریال آماده مبادله است و این قراردادها بزودی با حضور مدیران ارشد وزارت نیرو امضا می‌‌شود.

وی اظهارداشت: اجرای فاضلاب مناطق 4 و 22 تهران، اجرای تاسیسات فاضلاب شهر زواره اصفهان، تکمیل تاسیسات فاضلاب دیزچه - طالخونچه و زیباشهر اصفهان و تاسیسات فاضلاب باغ بهادران، باغ‌ شاد و چرمهین اصفهان به‌ روش بیع متقابل از جمله این پروژه‌ ها است.

به‌ گفته قانع، با امضای این قراردادها پروژه‌ های آبرسانی به خاش از کارواندر، ارتقای تصفیه‌ خانه فاضلاب پرکندآباد مشهد، آبرسانی به گرمسار، آبرسانی به دلیجان، تصفیه‌ خانه فاضلاب درود و تصفیه‌ خانه فاضلاب الشتر به‌ روش BOT اجرا می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه آبفای کشور افزود: پروژه‌های نمک‌ زدایی در سه شهر استان کرمان (کوهبندان، کیاشهر و ریحان‌شهر) و نمک‌ زدایی در دو شهر استان گلستان (بندرترکمن و بندرگز) نیز با سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی و به‌ روش BOO اجرا خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از 70 پروژه در بخش آب و فاضلاب با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ارزش بیش از 25 هزار میلیارد ریال به‌ روش‌های بیع متقابل، BOO و BOT امضا شده و در حال اجرا است.