اقدامات اساسی پدر راستای کاهش مضرات ناشی از جمع آوری و دفع زباله

مسئول واحد خدمات شهری شهرداری بندرکیاشهر ضمن بیان اهمیت جمع آوری و دفع بهداشتی زباله اظهار داشت:  اصول بهداشت  محیط، در هر شهری ایجاب میکند که زباله ها در حداقل زمان ممکن از  محیط زندگی انسان دور شده و در اسرع وقت به صورت بهداشتی دفع گردند. زباله  مهترین عامل تولید بیماری است و اگر چنانچه به صورت بهداشتی دفع نگردد آب ، خاک ، آسمان و کل محیط زیست را آلوده می کند. و بدین سان خسارات بسیار زیادی به بار می آورد.
شهرام آذرنیا در ادامه با اشاره به اینکه خسارات ناشی از آلوده شدن محیط زیست به راحتی قابل جبران و ترمیم نیست افزود: در ایران به ویژه در شهرهای کوچک معمولاً زباله ها به شیوه های سنتی یعنی  به صورت تلنبار کردن در فضای آزاد که خطرناک ترین شیوه نیز می باشد، دفع می گردند. زیرا بهره گیری از شیوه های مدرن مانند سوزاندن زباله و تولید انرژی و یا بازیافت زباله به وسیله احداث کارخانه های کمپوست و...... بسیار پرهزینه است و شهرداری های کوچک به تنهایی قادر به اجرای این پروژه ها نیستند.
وی سپس با تاکید بر لزوم ورود جدی دولت در این حوزه و کمک به شهرداری ها به تشریح اقدامات شهرداری بندرکیاشهر در این خصوص پرداخت و اظهار داشت:  شهرداری بندر کیاشهر نیز مانند دیگر شهرداری های کوچک راه بسیار طولانی در پیش دارد مهمترین گام در این حوزه تغییر شیوه جمع آوری زباله از سنتی به مکانیزه می باشد در همین راستا با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شهرداری چند دستگاه ماشین جمع آوری مکانیزه زباله و نیز تعدادی سطل زباله جدید و مناسب خریداری و شهرک قدس به عنوان پایلوت جهت اجرای این طرح انتخاب شد. پس از آن بخش های دیگری از شهر هم تحت پوشش این طرح قرار گرفت و در آینده نزدیک تمام زباله های شهر بندرکیاشهر به صورت مکانیزه جمع آوری می گردد.
وی در ادامه تصریح کرد: همچنین مذاکراتی با چند سرمایه گذار بخش خصوصی جهت احداث کارخانه کمپوست و یا تولید انرژی برق از طریق سوزاندن زباله انجام گرفته است و امیدوارم پس از بررسی و کارشناسی طرح و .... توسط سرمایه گذار  و انجام مراحل اداری و تشریفات قانونی عملیات احداث آن آغاز گردد.
مسول خدمات شهری بندرکیاشهر در ادامه با اشاره به موانع و مشکلات پیش روی سرمایه گذاری بخش خصوصی به ویژه در این زمینه خاطر نشان ساخت : در همین راستا علاوه بر این  مذاکرات انجام شده ، اقداماتی هم در جهت احداث کارخانه کمپوست که یکی از متداول ترین روش ها در استفاده مجدد از زباله های شهری در بسیاری از شهرهای پیشرفته دنیا است ، توسط شهرداری و با استفاده از اعتبارات استانی و ملی انجام گرفته است.
آذرنیا همچنین خاطر نشان ساخت:  با توجه به اینکه در ایران عموماً ، بدون مطالعه در سیستم تهیه کمپوست، نوع کمپوست و امکانات مصرف، اقدام به تاسیس کارخانه هایی شده است که نه تنها نتایج حاصله ، مطلوب نبوده بلکه  آلودگیهای محیط جامعه شهری و روستایی ما را نیز تشدید نموده است.  از این رو مدیریت شهری بندرکیاشهر در صدد است  تا  قبل از اجرای هر طرحی در این حوزه حتماً مطالعات دقیقی انجام گیرد. در واقع این پیش شرط اساسی برای انتخاب سرمایه گذار بخش خصوصی است .