آگهی مزایده جمع آوری پسماندهای خشک

شهرداری بندرکیاشهر در نظر دارد عملیات جمع آوری پسمانده های خشک بر اساس طرح  تفکیک زباله از مبداء را از طریق مزایده به پیمانکاران واجد شرایط بخش خصوصی واگذار نماید. 

مسئول امور مالی شهرداری بندرکیاشهر با اعلام خبر فوق اظهار داشت: در راستای برنامه پنجم توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور و قانون مدیریت پسماند و نیز به استناد اصل 144 قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی  شهرداری بندرکیاشهر در نظر دارد عملیات جمع آوری پسماندهای خشک، براساس طرح تفکیک از مبداء را در منطقه شرق بندرکیاشهر (از خیابان فلسطین شمالی و جنوبی به سمت شرق تا انتهای محدوده) از طریق مزایده به مدت یکسال شمسی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.                       

مسعود کوچکی در ادامه با اشاره به اینکه علاقمندان به شرکت در مزایده حتماً می بایست دارای رتبه بندی انجام عملیات مذکور از سازمان مدیریت پسماند استان گیلان باشند تصریح کرد: متقاضیان می توانند جهت اطلاع از شرایط واگذاری و دریافت اسناد  شرکت  به واحد مالی شهرداری بندرکیاشهر و یا سایت  شهرداری بندرکیاشهر به نشانی www.bandarkiashahr.ir مراجعه نمایند.

وی خاطر نشان ساخت: بدیهی است افرادی که اسناد واریزی و درخواست شرکت در مزایده را قبل از تاریخ مزایده یعنی 20 اسفند ماه سال جاری به صورت حضوری و یا پستی به واحد مالی شهرداری تحویل ندهند به منزله انصراف از شرکت در مزایده تلقی خواهد شد.                                                                     

 دانلود سند مزایده