معرفی شهردار

بیوگرافی
-        نام – نام خانوادگی :    حمید خودشاد
-        نام  پدر :         یوسف علی
-        تولد      :         سال 1355
-        محل تولد:       شهرستان آستانه اشرفیه
 
تحصیلات
-  اتمام دوره تحصیلی ابتدائی : دبستان حکیم زاده شهر لاهیجان        
-  تحصیلات راهنمائی و دبیرستان و اخذ مدرک تحصیلی دیپلم : دبیرستان آیت الله کاشانی لاهیجان سال .....
-  لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری : دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال ........
-  کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران سال ...
 
 
سوابق کاری
 
-    متروی شهری تهران  کارشناس .......................................  82- 80
-     شهرداری بندرکیاشهر  مسئول دفتر گردشگری پارک جنگلی ....   84-83  
-     شهرداری بندرکیاشهر  کارشناس دفتر فنی .........                  86-84
-      شهرداری بندرکیاشهر  مسئول دفتر فنی  ..                          90-86
-     همزمان با حفظ سمت ذیحساب ، مسئول اداری و معاون    
-     سرپرست شهردار  شهر ساحلی بندرکیاشهر از .................
-    شهردار شهر ساحلی بندرکیاشهر  از ....................
   سایر:
-   کارشناس واحد تلفیق سازمان برنامه و بودجه تبریز    77- 77
-   کارشناس واحد تلفیق سازمان برنامه و بودجه تهران  79- 78  
-   مشاور فرماندار لاهیجان در امور ایثارگران از سال 86 تا کنون
-    رئیس هیات بازرسی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بخش بندرکیاشهر
-    رئیس هیات بازرسی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
 
-    رئیس هیات بازرسی چهارمین دوره انتخابات اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای بخش بندرکیاشهر