گام بلند شهرداری بندرکیاشهر در رسیدن به استانداردهای بین المللی مدیریت شهری

در هر سازمانی، دولتی یا خصوصی ، بزرگ یا کوچک ، انتفاعی یا غیر انتفاعی ، نگرش مشتری مداری و کسب رضایت مشتری، یکی از اصول کسب وکار تلقی می‌شود .نماینده شهردار در سیستم مدیریت کیفیت رضایت مندی مشتری اظهار داشت: در عصری که شهرداری ها در تلاش برای نشان دادن و معرفی سازمان خود به عنوان یک سازمان مردم نهاد هستند ، کسب رضایتمندی ذینفعان خصوصا شهروندان یکی از اصلی ترین وظایف آنها محسوب می شود.

ابراهیم شیرزادی در ادامه افزود: در همین راستا شهرهای بزرگی در ایران برای هر چه نزدیکتر شدن به شهروندان خود طرحهای مختلفی را اجرا نموده اند که بسیاری از آنها متاسفانه به دلیل عدم زیر ساختهای فرهنگی و اجتماعی و عدم آموزش صحیح تنها در قالب طرحهای پژوهشی باقی مانده اند و یا در مرحله ی اجرا نتوانسته اند نقش مهمی در اصلاح مدیریت شهری ایفا نمایند. اخیرا نیز شاهد اجرای طرح محله محوری در کلانشهر تهران بوده ایم که عمده هدف آن شناسایی و مدیریت تقاضاهای شهروندان بوده است.
وی در ادامه تصریح کرد: شهرداری بندر کیاشهر نیز به عنوان اولین شهرداری در کشور با قبول اینکه به عنوان یک سازمان مردم نهاد باید مدیریت شهری را با همکاری و همیاری و مشارکت شهروندان ساماندهی کرد اقدام به پیاده سازی و اجرای استاندارهای بین المللی رضایتمندی شهروندان در سیستم مدیریت شهری خود نمود تا علاوه بر اجرای طرح شهروند محوری ( بجای محله محوری ) بتواند استانداردهای مدیریتی خود را مطابق با استانداردهای بین المللی تنظیم و اجرا نماید.
وی در ادامه اقزود: ابتدا تصمیم مدیریت شهرداری ( شهردار ) بندرکیاشهر مبتنی بر اجرای استاندارد بین المللی ایزو 9001 – استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت – در بندرکیاشهر بود اما با توجه به اصل مشتری مداری و اجرای طرح شهروند مداری برای اولین بار در کشور تصمیم گرفت که قبل از اجرای سیستم مدیریت کیفیت نسبت به اجر و پیاده سازی استانداردهای مدیریت رضایتمندی مشتریان اقدام نماید تا در اولین گام خود با اخذ بازخورد از شهروندان و سایر ذینفعان نسبت به رفع مسائل شهری اقدام نموده و ضمن کسب رضایتمندی مشتریان نسبت به رفع معضلات شهری نیز اقدام نماید.
نماینده شهردار در سیستم مدیریت کیفیت رضایت مندی مشتری در ادامه خاطرنشان ساخت: بر این اساس شهرداری بندرکیاشهر اقدام به اجرا و پیاده سازی استانداردهای مختلف در سازمان خود نمود و در نهایت موفق به اخذ سه گواهینامه بین المللی الف – ایزو 10001 – کدهای رفتاری ( قولهای اجرایی ) در سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان ب – ایزو 10002 – رسیدگی به شکایات مشتریان در سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان ج - ایزو 10003 – رسیدگی به شکایات مشتریان درخارج از سازمان ، توسط نهاد بین المللی آکسفورد سرت از سازمان جهانی استاندارد ( ISO ) شده است .
شیرزادی ادامه داد: در اجرای این استانداردها بگونه ای رفتار شده است که شهرداری بندر کیاشهر می تواند در شرایط آمادگی کامل نسبت به اجرای سیستم بین المللی مدیریت کیفیت ایزو 9001 و استاندارد بین المللی مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 نیز اقدام نماید و در حال حاضر گامهای بعدی این سازمان مردم نهاد اخذ این گواهینامه های بین المللی در آینده نزدیک است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: شهرداری بندرکیاشهر با اجرای صحیح این استاندارد علاوه بر نزدیک شدن به استانداردهای بین المللی در مدیریت شهری ، رضایتمندی شهروندان را کسب نموده و علاوه بر افزایش اعتبار در میان شهروندان با حمایت از حقوق سایر ذینفعان امکان جذب سرمایه گذاران بزرگ را فرآهم آورد.