اعضای شورای شهر بندر کیاشهر

 آقای ابراهیم حقانی ( نائب رئیس شورای شهر )
نام : ابراهیم
نام خانوادگی : حقانی حسن کیاده
مدرک تحصیلی : فوق دیپلم معارف اسلامی
تاریخ تولد : 1332
سوابق اجرایی : 4 دوره حضور در شورا- بازنشسته آموزش و پرورش

آقای علیرضا قهرمانی حسن کیاده ( رئیس شورای شهر)
نام : علیرضا
نام خانوادگی : قهرمانی حسن کیاده
مدرک تحصیلی : فوق دیپلم ادبیات
تاریخ تولد : 3/4/1339
سوابق اجرایی : معاونت عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش –مسئول عقیدتی سیاسی بیمارستان نیروی دریایی رشت و رئیس ارزیابی و شایستگی عقیدتی سیاسی در نیروی دریایی رشت-بازنشسته ارتش
آقای میثم سلسله ( خزانه دار )
نام : میثم
نام خانوادگی : سلسله حسن کیادهی
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد منابع طبیعی
تاریخ تولد : 10/4/61
سوابق اجرایی : استاد دانشگاه پیام نور واحد رودسر- کارشناس تهیه طرحهای منابع طبیعی(مراتع و آبخیزداری)

آقای محمد محبوبی حسن کیاده ( سخنگوی شورا )
نام : محمد
نام خانوادگی : محبوبی حسن کیاده
مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت
تاریخ تولد : 1/2/1332
سوابق اجرایی : دبیر آموزش و پرورش-رئیس کانون فرهنگی تربیتی آموزش و پرورش-رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی